donateurs gezocht

Wij als vereniging komen op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking,

want ook die hebben rechten en plichten.

Zelf kunnen zij moeilijk op komen voor hun rechten, daar hebben zij hulp bij nodig waar nodig is.

Daar voor zijn er in heel het land Onderling Sterk verenigingen op gericht, om deze mensen  ondersteuning te bieden.

Door middels van thema middagen, avonden te organiseren en alle vragen te beantwoorden waar mee ze zitten.

Het is belangrijk dat deze mensen ook in de toekomst op de hoogte blijven van hun rechte en plichten.

Daar is geld voor nodig, om dit te kunnen blijven doen.

Wij hopen dat er mensen zijn die ons financieel willen steunen.

Wild u ons werk financieel steunen en mensen met een verstandelijke beperking een waardig leven geven, dan kunt u een bijdragen storten op bank rekening nummer NL33RABO0104776242 t.a.v. Onderling Sterk Land van Cuijk.

 

Namens de vereniging en onze doelgroep alvast hartelijk dank