verslagen

 

Missie & Visie

Missie
De LFB maakt je sterker
De LFB versterkt mensen met een verstandelijke beperking om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.
Met gelijke kansen en gelijke mogelijkheden, net als elke burger.

De LFB komt voor je op
De LFB behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
Door vanuit ervaringsdeskundigheid invloed uit te oefenen op mensen of organisaties die invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Op eigen kracht
De LFB gelooft dat versterking en vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking het meeste effectief is wanneer dit vanuit ervaringsdeskundigheid vorm krijgt.
Dit noemen we het dóór en vóór principe.

Visie
De LFB gelooft in een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen.
Met dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers.
De LFB vindt dat mensen met een beperking, net zoals een ander, een belangrijke rol kunnen spelen in de samenleving.
Als vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, arbeidskracht of vrijwilliger.