Lidmaatschap

Lidmaatschap

Als lid kom je op voor je eigen belang en het belang van de andere leden.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij de secretaris ( zie bij contact voor postadres )

Er kan een eigen, geldelijke, bijdrage gevraagd worden voor de activiteiten die georganiseerd worden.

 U kunt ook een vrijwillege bijdragen storten op rekening nummer NL33RABO0104776242 t.n.v. Onderling Sterk Land van Cuijk.